Hva betyr surrogati?

Hva betyr surrogati?

Hva innebærer surrogati?

Surrogati innebærer at en kvinne blir gravid med, bærer fram og føder barn som etter fødselen overleveres til oss som skal være barnets juridiske, halvt biologiske og sosiale foreldre. Kvinnen som er gravid med barnet kalles surrogat.

Ved hjelp av surrogacyadvisor.com fant vi frem til byrået circlesurrogacy.com som hjelper oss med anbefaling av IVF-klinikk og surrogat. De behandler også alle kontrakter og juridiske spørsmål rundt prosessen. De godkjenner oss som foreldre gjennom intervjuer og tester. Det samme gjør de med eggdonor og surrogat.

Hva betyr eggdonasjon?

Siden surrogaten ikke skal ha slektskap til babyen benytter man ofte en eggdonor. Dette er en uavhengig kvinne som donerer sine modne egg for at IVF-klinikken kan befrukte disse utenfor kroppen. Disse settes da inn i en annen kvinne som bærer fram barnet, altså surrogaten.

Det første barnet etter eggdonasjon ble født i 1984. Eggdonasjon er ikke tillatt i Norge, selv om det er et flertall for eggdonasjon på Stortinget i dag.

Hva er forskjellen på surrogati og eggdonasjon?

Ved eggdonasjon beholder kvinnen selv barnet som hun går gravid med. Hun blir biologisk mor til barnet, men ikke genetisk.

Ved surrogati gir kvinnen, som har gått gravid med barnet, dette fra seg til oss som foreldre.

Åpenhet

Vi har valgt å være veldig åpne i denne prosessen og tror det er viktig at barnet senere vet hvordan det ble til. Derfor har det vært avgjørende for oss at barnet har mulighet til å kontakte og treffe både eggdonor og surrogat. Det er kontraktfestet at disse kan møte og kjenne til barnet i fremtiden.

Britisk forskning viser at barn født ved surrogati klarer seg vel så bra som andre barn og kan sammenlignes med barn som har blitt adoptert når det gjelder spørsmål om identitet.

En mulig siste voksenferie

En mulig siste voksenferie

Livsreisen mot en ny hverdag

Livsreisen mot en ny hverdag