Kan vi få tvillinger?

Kan vi få tvillinger?

Planen er å sette inn ett embryo. Men om sjansen er der, burde vi sette inn to?

En sjeldenhet

I søknaden til Megan står det at hun er tilbøyelig til å gå med tvillinger. Som dere vet så er ikke dette en del av avtalen vår med Circle, men surrogater som ønsker å gå med tvillinger er en sjeldenhet. Vi ønsket oss tvillinger i begynnelsen, men ble frarådet dette av Circle på grunn av belastningen dette har på både surrogat og oss som førstegangsforeldre. Men vi vet også at vi ikke blir yngre og at å gå på et nytt løp, om vi ønsker oss flere barn, kommer til å bli tøft.

Kan vi sette inn to?

En ting vi har lært i prosessen er å være raske når vi først lurer på noe eller ser en mulighet. Derfor spurte vi byrået hva som skulle til om vi ønsket å sette inn to embryoer i stedet for ett. Etter nærmere undersøkelse og et par dagers venting fikk vi endelig svar. Verken forsikringen eller sykehuset forsikringen gjelder for, tillater dette. Så da forholder vi oss til den opprinnelige planen.

Vi kan jo håpe

Om muligheten hadde vært der måtte vi tatt en ekstra runde med familieråd for å diskutere dette grundig. Siden tvillingdøra ble lukket ganske raskt, har ikke dette påvirket oss mentalt. Planen har hele tiden vært å sette inn ett embyro.

Men, vi har fortsatt ca 1 % sjans for at det kan bli eneggede tvillinger, så vi kan jo håpe ... ;)

Et steg nærmere.

Et steg nærmere.

This is she

This is she